Allmänna Villkor

 1. Vitatandernu.se åtar sig inget ansvar för skada orsakad av felaktigt användande av deras produkt.
 2. Vitatandernu.se garanterar att varan möter specifikationerna som har angetts i erbjudandet och rimliga krav på validitet och/eller användbarhet.
 3. Leveranser av gods görs enbart vid en order, om inte annat har överrenskommits mellan Vitatandernu.se och kund.
  1. Ej genomförda ordrar får inte behållas av kunden, eller så kan de returneras kostnadsfritt, om ett leveransfel är orsakad av kunden, i sådana fall så kommer alla kostnader för att lösa felet att åläggas kunden.
  2. eventualiteten av en felaktighet, så bör kunden underrätta Vitatandernu.se. Om typen av produkt tillåter det, så skall kunden behålla godset till förfogande för företaget.
   Kunden kommer att utföra allting enligt vad som är rimligt och rättvist.
 4. Vitatandernu.se skall uppvisa största möjliga försiktighet, när det mottar och verkställer ordrar för gods och vid tillhandahållet av tjänster.
  1. Platsen för leverans är den hemadress som kunden senast meddelade till Vitatandernu.se, om inte annat har överrenskommits.
  2. Vitatandernu.se kommer att verkställa den bekräftade ordern inom rimlig tid, men åtminstone inom 5 dagar.
   Om godset är (temporärt) slut i lager eller är försenad av andra skäl, eller om en order inte kan eller bara delvis kan, genomföras så kommer kunden meddelas om detta, senast 2 dagar efter att ordern har lagts. I sådana fall så har kunden rätt att häva ordern utan kostnad.
  3. Risken för skada och/eller förlust av gods är innan tidpunkten för leverans av Vitatandernu.se, om inte annat har överrenskommits.
 5. Beloppet som kunden är skyldig att betala måste erläggas till 100% före leverans.
  1. Kunden har en skyldighet att omedelbart rapportera inkorrekt delgiven information. Om en felaktig adress har angetts, så är Vitatandernu.se inte ersättningsskyldigt för förlust av gods (again I think this refers to the goods/item?) eller andra kostnader som är resultatet av det.
 6. Returpolicy

Endast vid Vitatandernu.se kan du få återbetalning om du upplever problem med stripsen och du inte vill fortsätta behandlingen.

Även om du upplever att dina tänder inte blir vitare, så är du berättigad till att returnera resten av dina strips för återbetalning.

Garanti för ersättning av hela summan i kombination med följande returneringar:

Om du har färre strips, så kan du returnera även dem. Du kommer då att få tillbaka ett värde motsvarande antalet returnerade strips. Den totala summan som du får tillbaka, varierar beroende på variant och vilken typ av behandling du har köpt.
För att räkna ut din totala summa, så kan du använda följande metod: Retursumman = kostnad/antal mottagna strips X antalet strips du returnerar.

Om du skulle vilja utnyttja din ångerrätt, följ följande steg.

 1. Kontakta oss via e-post [email protected]
  Klargör i mejlet att du vill returnera strips. Uppge även i detta mejl ditt för- och efternamn, din orderreferens, datumet på kvittot, typen av strips och antalet strips som du vill returnera.
 2. Du kommer att få ett mejl med returadressen för stripsen och summan som du kan få tillbaka för dina strips. Skicka tillbaka dina strips. (Se till att stripsen returneras i ett hårt kuvert och att adressen är klart angedd, eftersom vi inte är ansvariga för försvunna returer.)
 3. Inom några dagar kommer du beloppet tillbaka på ditt konto.

Returrätt

 Kostnader för retur står du för.

 Vi godtar enbart returer av ett över 135 kr.

 Returnerade strips måste vara oöppnade, rena och i gott skick.

 Strips kan enbart returneras inom 20 dagar från det att varan kvitterats

För mer information om returer, vänligen kontakta oss.

Skickas idag om du beställer inom de nästa
x