Bipacksedel

Viktig användarinformation:

OBS: Håll utom räckhåll för små barn. Crest 3D Whitestrips™ Gentle Routine, Classic Vivid och Professional är inte avsedda för barn under 12 år. Crest 3D Whitestrips™ 1hour Express, Supreme Flexfit och Supreme är inte avsedda för personer under 18 år. Svälj inte plastremsorna. Crest och din tandläkare värdesätter dina tänders hälsa, så besök tandläkaren regelbundet.

Undvik kontakt med ögonen. Skölj noga med vatten om du har fått gel i ögonen. Se till att ha torra händer när du använder remsorna.

Gel som kommer i kontakt med huden kan orsaka tillfällig irritation. Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har använt remsorna.

Ät, rök, sov eller drick (förutom vatten) inte när du använder Crest 3D Whitestrips™ med Advanced Seal-teknologi. Ät, rök, sov eller drick inte alls när du använder Crest 3D Whitestrips™ Gentle Routine, Classic Vivid och Supreme.

Skickas idag om du beställer inom de nästa
x