Ansvarsfriskrivning

I denna friskrivning så är följande förstått:

 1. Webbsidan: varje webbsida med denna friskrivning har för avsikt att göra den applicerbar på den specifika webbsidan;
  1. utgivare: den ansvarige utgivaren av webbsidan;
  2. att använda: bland annat att ladda ned, logga in på, att fråga, att konsultera, att läsa, att undersöka, att lyssna, att redigera, att fylla i, att skicka, att kopiera, att lagra, att skicka vidare, att sprida, att använda erbjudna tjänster, att begå rättsakter (d.v.s. att köpa, hyra);
  3. du: den (representerade) privatpersonen eller juridiska enheten som använder webbsidan;
  4. innehåll: bland annat texter, still- eller dynamiska bilder, hyperlänkar, ljud-och/eller videoklipp, eller fragment och/eller andra objekt;
  5. skada: direkt eller indirekt skada av alla slag, d.v.s. förlust av information, verksamhet, förvärvad inkomst, vinst eller någon annan ekonomisk skada.
 2. Alla artiklar i denna friskrivning gäller för webbsidan. Genom att använda denna webbsida så accepterar du villkoren fullt ut.
 3. Utgivaren försöker att uppdatera och/eller att lägga till information till webbsidan regelbundet. Trots denna omsorg och uppmärksamhet så är det möjligt att innehållet är inkomplett och/eller inkorrekt.
 4. Utgivaren tillhandahåller innehållet på sidan som det är, utan några garantier gällande dess pålitlighet, lämplighet för specifika ändamål eller annat. Innehållet är experimentellt och endast avsett för privat bruk.
 5. Utgivaren är inte ansvarig för skador som har uppkommit, eller som kan uppkomma, i samband med och/eller som resultat av att ha använt webbsidan eller om det är omöjligt att använda webbsidan.
 6. Utgivaren kan ändra eller ta bort webbsidan från internet när som helst utan någon förvarning. Utgivaren är inte ansvarig några konsekvenser som kan uppstå som en följd av dessa ändringar eller borttagandet av webbsidan.
 7. Innehåll tillhandahållet av en tredje part har inte genomgått en oberoende granskning, test, certifiering, eller autentisering i sin helhet, eller i någon del av utgivaren och utgivaren kan därför inte garantera dess innehåll.
 8. Obehörigt eller felaktigt användande av webbsidan och dess innehåll kan resultera i en överträdelse av intellektuella upphovsrätter eller utgöra en olaglig handling relaterad till sekretess, publicering, kommunikation och annat. Du är ansvarig för all information och förfrågningar som du skickar från webbsidan.
 9. Utgivaren förbehåller sig rätten att neka dig åtkomst till webbsidan eller specifika tjänster tillgängliga på webbsidan. Som en konsekvens av det, så kan utgivaren komma att övervaka din åtkomst till webbsidan.
 10. Du skyddar utgivaren, dess anställda, representanter, licensinnehavare, handelspartners och författaren av denna friskrivning. Mot eventuella rättsliga och icke-rättsliga åtgärder, fördömanden mm m.m., inklusive kostnaden för juridisk assistans, revisorer mm m.fl. som är en direkt eller indirekt konsekvens av din användning av webbsidan och/eller din överträdelse av någon lag, reglering eller tredje parts rättigheter.